УМОВИ ТА ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ НА СТО

1. Виконавець гарантує відповідність відремонтованого автомобіля вимогам законодавства України за умови виконання правил його експлуатації.
2. Загальні положення та терміни.
2.1. "Продукція" - результат діяльності Виконавця, пов'язаної з виконанням Робіт (наданням послуг), та/або Товар.
"ДТЗ" - транспортний засіб, зазначений в наряд-замовленні на виконаних Робіт.
“Оригінальні вироби”- маються на увазі усі деталі, агрегати, запасні частини, витратні матеріали, рідини, аксесуари тощо, які виготовлені виробником відповідного ДТЗ і призначені саме для цього ДТЗ.
У випадку відмови від замовлених Оригінальних виробів Замовнику повертається 70 (сімдесят) % від суми попередньої оплати за вказані Оригінальні вироби.
Попередня оплата не повертається Замовнику у випадку замовлення Оригінальних виробів, котрі виготовляються (програмуються) під номер кузова.
"Замовник" - особа вказана в наряд-замовленні, яка передала ДТЗ на обслуговування.
Належним Замовником вважається особа, що пред’явила документи на авто та передала його Виконавцю. ДТЗ повертається безпосередньо Замовнику, якщо інше Сторони не узгодили додатково.
"Наряд-замовлення" – узгоджений Сторонами орієнтовний опис обсягів та вартості Робіт та запасних частин/аксесуарів, що буде виконано/використано Виконавцем.
Підпис Замовника на наряді-замовленні є офіційним підтвердженням згоди Замовника із попередніми строками виконання, обсягом і вартістю та цими “Умовами та правилами обслуговування автомобілів на СТО”.
При оформленні наряд-замовлення Сторони складають Акт приймання-передачі автомобіля, що підтверджує факт передачі Замовником Виконавцю Автомобіля, фіксується його фізичний стан, наявні пошкодження, пробіг, кількість палива тощо.
Разом з ДТЗ Замовник передає комплект ключів від автомобіля, Свідоцтво про право власності на автомобіль (технічний паспорт) та інші засоби необхідні Виконавцю для виконання робіт («секретки», пульт сигналізації тощо). Замовник зобов’язаний проінформовати Виконавця про додаткове обладнання та/або конструктивні зміни у ДТЗ в порівнянні із заводськими параметрами/станом.
* Відомості, додатково зазначені Замовником, мають статус додаткової робочої інформації для Виконавця і не є додатковими умовами або заявою Замовника (з юридичної точки зору).
"р.д." - робочі дні (з понеділка по п'ятницю; неробочі та святкові дні не враховуються).
"Акт приймання-передачі виконаних робіт" (надалі – Акт) - узгоджений Сторонами кінцевий опис та вартість Робіт, що виконано Виконавцем. Підписанням Акту Замовник підтверджує, що Роботи виконані Виконавцем належним чином і претензій з цього приводу у Замовника немає.
На підставі Акту Замовник здійснює остаточний розрахунок з Виконавцем.
Сторони мають право зафіксувати в Акті свої рекомендації, зауваження та побажання, що стосуються виконаних робіт та подальшої експлуатації автомобіля.
При оформленні Акту (та після здійснення оплати відповідно до п. 5) Сторони складають Акт приймання-передачі автомобіля, що підтверджує факт передачі Виконавцем відремонтованого автомобіля Замовнику. Разом з ДТЗ Виконавець повертає комплект ключів від автомобіля, Свідоцтво про право власності на автомобіль (технічний паспорт) та інші засоби передані Замовником, що були необхідні Виконавцю для виконання робіт («секретки», пульт сигналізації тощо).
Підписавши Акт приймання-передачі автомобіля Замовник підтверджує, що ним оглянуто автомобіль і претензій щодо зовнішнього вигляду та комплектації автомобіля відсутні.
2.2. Виконавець застерігає, що неповне дотримання (далі - недотримання) Замовником Умов Використання Продукції може призводити до виникнення порушень роботи Продукції та інших негативних наслідків (далі - "Негативні Ефекти"). При цьому сторони домовились, що доведення зв'язку недотримання Замовником вищезазначених умов та виникнення Негативних Ефектів є належним доказом вини Замовника у їх виникненні.
2.3. "Продукція належної якості" - Продукція, якість якої відповідає умовам законодавства. В момент передачі Продукції Замовнику належна якість Продукції визначається згідно даних Акту виконаних робіт, в будь-який інший момент часу - відповідає якості Продукції, яка зазнала закономірних змін властивостей внаслідок експлуатації при повному дотриманні Умов Використання Продукції. Негативні Ефекти Продукції, які причинені недотриманням Умов Використання Продукції, вважаються належною якістю Продукції і не вважаються недоліками Продукції.

3. Вартість та умови оплати:
3.1. Замовник повинен здійснити 100% розрахунок з Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення від Виконавця про завершення ремонту (обслуговування), але не пізніше дня підписання Акту виконання робіт, якщо інше не зазначено в самому Акті та/або в укладеному між Сторонами окремому Договорі.
3.2. При замовленні Оригінальних виробів Виконавець має право вимагати від Замовника внести попередню оплату в розмірі 100% від вартості Оригінальних виробів, що замовляються.
3.3. Сторони домовились про те, що моментом здійснення оплати Замовником вважається факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.4. Виконавець має безумовне право вимагати від Замовника 100% попередньої оплати суми, що зазначена у наряд-замовленні.
3.5. У випадку прострочення остаточної оплати, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю пеню в розмірі 2 (два) % від несплаченої суми за кожний день прострочення.
3.6. У випадку спрацювання додаткової (не штатної) сигналізації, що призвело до неможливості виконання робіт з Транспортним засобом, час простою сплачує Замовник (відповідно до п.4.).
3.7. Якщо для Виконавця ціну та/або строки поставки Товару змінено/встановлено заводом-виробником (іншим постачальником, далі узагальнено - "Виробник"), Виконавець має право в односторонньому порядку змінити відповідні умови для Замовника. При цьому Замовник має право вимагати надання копії повідомлення Виробника про зміну (встановлення) вказаних умов.
3.8. Якщо необхідно виконати додаткові роботи та/або використати додаткові запасні частини, матеріали, інші товарно-матеріальні цінності (далі - "ТМЦ"), Виконавець має право без додаткового погодження здійснити це, якщо вказана в наряд-замовленні сума зростає не більше ніж на 15%.
3.9. Якщо Виконавцем здійснюється виконання гарантійного ремонту, то Продукція є безоплатною для Замовника. Сторони домовились про те, що у випадку, якщо в результаті проведеної діагностики буде встановлено, що заявлений недолік є гарантійним випадком, то діагностика вважається безкоштовною для Замовника і проводиться за рахунок Виконавця. В усіх інших випадках діагностика повинна бути оплачена Замовником.

4.Умови зберігання Транспортних засобів на території СЦ.
4.1. Виконавець має право вимагати від Замовника плату за зберігання ДТЗ у розмірі 120 грн. (в т.ч. ПДВ) на добу в наступних випадках:
а) якщо замовник прострочив отримання ДТЗ (порівняно із вказаною датою в Акті виконаних робіт більше ніж на 2 календарні дні - за кожну добу, починаючи з 4-ї після закінчення вищевказаного строку;
б) якщо спрацьовує сигналізація, інші засоби запобігання викраденню ДТЗ (що перешкоджає виконанню Робіт), або якщо ці засоби завчасно не розблоковано (переведено у сервісний режим, вимкнено, тощо) - за кожну добу від моменту передачі ДТЗ Виконавцю і до моменту усунення вказаних перешкод (підтвердженням чого є відмітка майстра у робочій картці до наряд-замовлення).

5. Гарантія.
5.1. Строк чинності гарантійних зобов'язань (гарантійний строк) на Продукцію становить:
а) на роботи по встановленню Товару на ДТЗ - 1 рік; або 50000 км. (що настане раніше).
б) на роботи з ремонту автомобілів та кузовів - 20 діб, але не більше, як 1500 км пробігу;
в) на роботи з ремонту двигунів - коли необхідно замінити базові деталі - 6 місяців, але не більше, як 10 000 км пробігу;
г) до закінчення гарантійного строку на ДТЗ в цілому - на оригінальні Товари Бренду, встановленні при проведенні гарантійного ремонту (за винятками, визначеними Виробником);
д) строк та умови передбачені Виробником конкретного Товару, - на Товари, що не вказані в п.п. "г" та "є" п.8;
є) 3 місяці - у випадках, коли відповідна інформація Виробника Товару відсутня у Виконавця;
ж) на роботи щодо виконання фарбувальних робіт - протягом 12 місяців;
з) на інші роботи, в тому числі регулювальні - 7 днів або 200 км пробігу. Вказані в цьому пункті строки починають перебіг з дати отримання ДТЗ.
5.2. Замовником за актом передання - приймання ДТЗ.
5.3. Виконавець не відповідає за будь якими Гарантійні зобов’язання на запасні частини/комплектуючі та аксесуари надані Замовником.
5.4. Гарантійні зобов'язання: на оригінальні складові частини - 1 рік або 50 000 км (що настане раніше), при дотриманні технології ремонту, на виконані роботи у відповідності з Додатком 4 надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів (Наказ Мінтрансу України від 11.11.2002 року № 792).
5.5. Договором встановлено, що строк служби (термін служби, строк придатності, строк експлуатації, далі узагальнено - "Строк Служби") на виконані Роботи, протягом якого Замовник має право пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків Робіт, дорівнює гарантійному строку. Замовник погоджується, що виконавець не надає гарантії (і не несе зобов'язань, які виникають зі Строку Служби Продукції) на Продукцію та позиції, на які не поширюються гарантійні зобов'язання продавця (чи виробника) Продукції та/або ДТЗ.

6. Строки виконання робіт:
6.1. Обслуговування (ремонт) здійснюється СЦ у розумний строк, необхідний для виконання робіт (враховуючи необхідність проведення тестувань, замовлення запчастин тощо).
6.2. Сторони узгодили, що строк ремонту становить 30 р.д., а у випадку підвищеної складності ремонту (або необхідності закупівлі для його виконання товару, що не користується широким попитом, необхідності виконання специфічних робіт, відсутності запасних частин/комплектуючих та аксесуарів необхідних для виконання Робіт) Виконавець має право продовжити його на строк необхідний для здійснення відповідних дій про що Замовнику направляється письмове повідомлення.
6.3. Сторони узгодили, що строк гарантійного ремонту становить 60 р.д., а у випадку підвищеної складності ремонту (або необхідності закупівлі для його виконання товару, що не користується широким попитом, необхідності виконання специфічних робіт) Виконавець має право продовжити його, але не більше, ніж на 30 р.д., про що Замовнику направляється письмове повідомлення.

7. Правила техніки безпеки і пожежної безпеки на території СЦ.
21.1. На території СТО забороняється:
* палити у невідведених для цього місцях;
* знаходитись у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
* вживати спиртні напої або наркотичні засоби;
* перебувати без супроводу уповноваженої особи СТО у виробничій зоні СТО.
21.2. Замовник має право заборонити доступ до виробничої зони СТО третіх осіб.

8. Право власності на ТМЦ:
8.1. ТМЦ, що були замінені під час виконання Робіт (за винятком замінених по гарантії), передаються Замовнику на його вимогу в момент видачі ДТЗ.
ТМЦ, які не були в письмовій формі витребувані Замовником в момент передачі ДТЗ, поверненню не підлягають (Виконавець має право утилізувати їх, або розпорядитися ними іншим чином).
8.2. Якщо оплату Продукції здійснює особа, яка набуває право власності на замінені під час виконання Робіт ТМЦ (страхова компанія тощо), вищезазначені ТМЦ не повинні передаватися Замовнику. Винятком є випадки, коли Замовник надасть належні докази своїх повноважень на одержання таких ТМЦ.

9. Право Виконавця на використання автомобіля Замовника:
9.1. Замовник погоджується, що в разі необхідності співробітник Виконавця має право проводити випробувальні поїздки на автомобілі Замовника без обмеження в часі та відстані (поїздки проводяться виключно для встановлення/діагностування/випробовування технічного стану автомобіля Замовника).

10. Доступ до інформації:
10.1 Замовник підтверджує, що Виконавець своєчасно (до придбання Продукції) надав у доступній для Замовника формі всю необхідну та достовірну інформацію про Продукцію згідно чинного законодавства, якої останньому достатньо для здійснення свідомого, вільного та компетентного вибору, а також те, що Замовник поставив Виконавцю усі питання, які цікавили його стосовно Продукції, і отримав на них вичерпну інформацію в зрозумілих для нього термінах, пересвідчився практично у наявності потрібних йому властивостей Товару, ознайомився з: експлуатаційною документацією на Товар, яка йде окремо від документації на ДТЗ; інформацією, розміщеною в куточку споживача (в т.ч. шляхом отримання копій документів, які бажав отримати); правилами перебування в ремонтній зоні тощо.

11. Захист персональних даних:
11.1. Замовник надає свою згоду на збір та обробку Виконавцем персональних даних (ПД) клієнта (замовника) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та іншого чинного законодавства України та цієї згоди.
11.2. Виконавець здійснює обробку таких ПД клієнта (замовника): прізвище, ім’я, по-батькові, стать, дата народження, місце реєстрації та проживання, номер(и) телефону, адреса електронної пошти, дані про Автомобіль (марка, модель, VIN номер, рік випуску), дані, які формуються внаслідок технічної експлуатації Автомобіля.
11.3. Обробка ПД клієнта (замовника) передбачає будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
11.4. Виконавець здійснює обробку ПД клієнта (замовника) з метою належного виконання зобов’язань, робіт за нарядами-замовленнями клієнта щодо обліку ПД, належного обслуговування автомобіля, обліку гарантійних ремонтів автомобіля, проведення сервісних та відзивних кампаній з модернізації автомобіля, повідомлення про передбачені сервісні та відзивні кампанії, в тому числі кампанії офіційного дистриб’ютора та/або Виробника Автомобіля з модернізації та підтримки гарантійних зобов’язань.
11.5. ПД клієнта (замовника) можуть використовуватися і для надсилання рекламних матеріалів офіційного дистриб’ютора та/або Виробника Автомобіля, а також для відображення у маркетингових дослідженнях та звітах для офіційного дистриб’ютора та/або Виробника Автомобіля на підставі законних інтересів таких компаній.
11.6. Виконавець здійснюватиме обробку персональних даних Клієнта протягом строку, який необхідний для виконання вищевказаної мети.
11.7. З метою виконання вищевказаною мети Виконавець здійснює передачу персональних даних на користь третіх осіб в Україні та закордоном, з якими укладено окремі угоди про передачу даних, в тому числі на користь ТОВ «Порше Україна», Виробника Автомобіля, а також усіх їх афілійованих осіб.
Додатково надається згода на обробку Виконавцем та Виробником автомобіля даних, отриманих в результаті зчитування бортових даних моніторингу споживання пального (дані OBFCM) з автомобіля відповідно до умов політики конфіденційності Виробника автомобіля, наведеної в додатку до цієї згоди на звороті.
11.8. Клієнт (замовник) підтверджує, що йому були роз’яснені права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі право на відкликання своєї згоди, а також має право звернутись до Виконавця із запитом на його адресу.

12. Право на притримання автомобіля:
12.1. Сторони погодили, що Виконавець має право притримати автомобіль Замовника до здійснення ним повного розрахунку з Виконавцем. При цьому застосовується умови оплати за зберігання ДТЗ в сумі визначеній в п.6.
12.2. Своїм Підписом у наряд-замовленні Замовник надає свою безумовну згоду на передачу ДТЗ Виконавцю у випадку несвоєчасного виконання Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем.

13 . Форс-мажор:
13.1. У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. на всій території України, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан, у зв’язку з чим Сторони ознайомленні з листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, який розміщено на офіційному сайті Торгово-промислової палати України (https://ucci.org.ua), яким засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою для ведення воєнного стану.
13.2. З огляду на це Сторони погодили, що умови про форс-мажор застосовується тільки у випадку, якщо такі події з’явилися після укладання Договору та безпосередньо перешкоджають Стороні виконанню своїх зобов'язань.

14. Комунікація із Замовником
14.1. Підписання наряд-замовленні та /або Акту виконаних робіт Замовник підтверджує, що вказана в цих документах інформація про нього є вірною, в т.ч. номер телефону та адреса. Замовник має право додатково зазначити контактну інформацію в наряд-замовленні. При зміні зазначених даних Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця.
14.2. Вважається належним повідомленням Замовника надсиланням письмового листа та/або електронного повідомлення, та/або смс-повідомлення, та/або телефонного дзвінка з використанням контактної інформації вказаної в наряд-замовленні. Замовник несе відповідальність за технічне функціонування пристроїв та засобів, необхідних для приймання інформації від Виконавця.

15. Політика конфіденційності
У рамках візиту Замовника наш дилерський центр Volkswagen виконує всі необхідні процеси для надання визначених послуг і задоволення ваших вимог. Зазвичай це передбачає виконання ряду процесів щодо обробки інформації про вас як про клієнта та про ваше авто, до яких компанія «Фольксваген АГ» (Volkswagen AG) залучається у якості виробника вашого автомобіля. Зокрема, це стосується процесів обслуговування та купівлі нових або вживаних автомобілів або проведення опитувань клієнтів. Ми повідомимо вас про відповідну обробку даних компанією «Фольксваген АГ» (Volkswagen AG) у наступних розділах.
A. Контролер
Ця Політика конфіденційності містить інформацію про збір, обробку та використання ваших персональних даних компанією «Фольксваген АГ» (Volkswagen AG), Берлінер Рінг 2, 38440 Вольфсбург, Німеччина (Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany), kundenbetreuung@volkswagen.de, зареєстрованою в реєстрі компаній Окружного суду м. Брауншвайг під реєстраційним номером HRB 100484 («Volkswagen AG»).
B. Збір, обробка та використання ваших персональних даних
1. Зчитування бортових даних моніторингу споживання пального (дані OBFCM)
Для забезпечення відповідності вимогам законодавства (Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 2021/392) дані транспортного засобу, що фіксують споживання пального та пробіг (відомі як бортові дані моніторингу споживання пального), зчитуються, коли транспортні засоби відправляються на обслуговування чи ремонт, і надсилаються до Європейської комісії разом з ідентифікаційним номером транспортного засобу.
Обробка, передача та зберігання даних регулюється положеннями цієї юридичної вимоги; клієнти можуть відмовитися від таких дій до того, як дані будуть зчитані в авторизованому сервісному центрі.
Ваші дані видаляються не пізніше ніж через 15 років або відповідно до юридичних вимог, наприклад, як тільки мета, задля якої проводився збір даних, втратить актуальність та за умови, що немає інших зобов’язань щодо зберігання.
C. Ваші права
Ви можете в будь-який час користуватися наступними правами щодо компанії «Фольксваген АГ» (Volkswagen AG) на безоплатній основі. Ви можете отримати додаткову інформацію про реалізацію своїх прав на сайті: https://datenschutz.volkswagen.de
Право на доступ: ви маєте право на доступ до ваших особистих даних, які ми зберігаємо, на отримання інформації про те, в якому обсязі ваші персональні дані будуть оброблені або надані, а також на отримання копії ваших збережених персональних даних.
Право на виправлення: ви маєте право вимагати від нас виправити будь-які неточні або неповні персональні дані, що стосуються вас.
Право на видалення: ви маєте право на видалення ваших даних, якщо виконуються умови, викладені в статті 17 Загального регламенту про захист даних (GDPR). Відповідно до цього ви можете вимагати, наприклад, видалення ваших даних, якщо вони більше не потрібні для цілей, відповідно до яких вони були зібрані. Крім того, ви можете вимагати видалення, якщо ми обробляємо ваші дані на підставі вашої згоди, і ви відкликаєте цю згоду.
Право на обмеження обробки: ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших даних, якщо виконуються умови, викладені в статті 18 Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наприклад, у випадку, коли ви оскаржуєте точність своїх даних. Ви можете вимагати обмеження обробки на період, протягом якого перевіряються дані.

Право на перенесення даних: якщо обробка даних ґрунтується на згоді або виконанні договору, і дані обробляються автоматизованими засобами, ви маєте право отримати свої дані в структурованому, загальновживаному та машинозчитуваному форматі та передати ці дані іншому обробнику даних.
Право на відкликання згоди: якщо обробка даних ґрунтується на згоді, ви маєте право в будь-який час на безоплатній основі відкликати свою згоду на обробку даних із подальшими юридичними наслідками.
Право на скаргу: ви також маєте право подати скаргу щодо обробки нами ваших даних до наглядового органу (наприклад, Уповноваженого із захисту даних у Нижній Саксонії [Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen]).
D. Ваші контакти
Контакти для реалізації своїх прав
Інформацію щодо контактних осіб для реалізації ваших прав, а також додаткову інформацію можна знайти на сайті:https://datenschutz.volkswagen.de.
Уповноважений із захисту даних
Наш уповноважений із захисту даних є вашою контактною особою з питань, пов’язаних із захистом даних: Уповноважений із захисту даних компанії «Фольксваген АГ» (Volkswagen AG) Берлінер Рінг 2, 38440 Вольфсбург, Німеччина (Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany) datenschutz@volkswagen.de