УМОВИ ТА ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ НА СТО

"Сервісний Центр по обслуговуванню автомобілів і мотоциклів Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ПРЕМІУМ"" (надалі – СЦ або Виконавець) здійснює роботи по обслуговуванню та ремонту автомобілів марок “BMW”, “MINI”, “Alpina”, “Rolls-Royce” і мотоциклів марки “BMW”.

Визначення:
“Замовник” – мається на увазі Клієнт сервісного центру (далі по тексту Клієнт або Замовник), який є власником Транспортного засобу, або його законним представником, або третьою особою, яка несе відповідальність за дотримання умов цього Наряду-замовлення в частині зобов’язань Замовника.
Належним Замовником вважається особа, що пред’явила документи на авто та передала його Виконавцю. ДТЗ повертається безпосередньо Замовнику, якщо інше Сторони не узгодили додатково.
“Транспортні засоби” (ДТЗ) – маються на увазі автомобілі марок “BMW”, “MINI”, “Alpina”, “Rolls-Royce” і мотоцикли марки “BMW.
“Оригінальні вироби”- маються на увазі усі деталі, агрегати, запасні частини, витратні матеріали, рідини, аксесуари тощо, які виготовлені виробником відповідного ДТЗ і призначені саме для цього ДТЗ..
“Наряд-замовлення” – узгоджений Сторонами орієнтовний опис та вартість Робіт, що буде виконано Виконавцем.
Підпис Клієнта на Наряді-замовленні є офіційним підтвердженням згоди Клієнта із попередніми строками виконання, обсягом і вартістю та цими “Умовами провадження справ”.
При оформленні наряд-замовлення Сторони складають Акт приймання-передачі автомобіля, що підтверджує факт передачі Замовником Виконавцю Автомобіля, фіксується його фізичний стан, наявні пошкодження, пробіг, кількість палива тощо.
Разом з ДТЗ Замовник передає комплект ключів від автомобіля, Свідоцтво про право власності на автомобіль (технічний паспорт) та інші засоби необхідні Виконавцю для виконання робіт («секретки», пульт сигналізації тощо). Замовник зобов’язаний проінформовати Виконавця про додаткове обладнання та/або конструктивні зміни у ДТЗ в порівнянні із заводськими параметрами/станом.
“р.д. ” - робочі дні (з понеділка по п'ятницю; неробочі та святкові дні не враховуються).
“Акт приймання-передачі виконаних робіт” (надалі – Акт) - узгоджений Сторонами кінцевий опис та вартість Робіт, що виконано Виконавцем. Підписанням Акту Замовник підтверджує, що Роботи виконані Виконавцем належним чином і претензій з цього приводу у Замовника немає.
Сторони мають право зафіксувати в Акті свої рекомендації, зауваження та побажання, що стосуються виконаних робіт та подальшої експлуатації автомобіля.
На підставі Акту Замовник здійснює остаточний розрахунок з Виконавцем.
При оформленні Акту (та після здійснення оплати відповідно до п. 5) Сторони складають Акт приймання-передачі автомобіля, що підтверджує факт передачі Виконавцем відремонтованого автомобіля Замовнику. Разом з ДТЗ Виконавець повертає комплект ключів від автомобіля, Свідоцтво про право власності на автомобіль (технічний паспорт) та інші засоби передані Замовником, що були необхідні Виконавцю для виконання робіт («секретки», пульт сигналізації тощо).
Підписавши Акт приймання-передачі автомобіля Замовник підтверджує, що ним оглянуто автомобіль і претензій щодо зовнішнього вигляду та комплектації автомобіля відсутні.
На підставі Акту Замовник здійснює остаточний розрахунок з Виконавцем.

1. Приймання транспортного засобу на СЦ.
При прийманні Транспортного засобу на обслуговування (ремонт) оформлюється Наряд-замовлення на виконання робіт з переліком робіт, Оригінальних виробів, що були попередньо узгоджені. В Наряді-замовленні можуть зазначатись зауваження щодо стану та комплектності Транспортного засобу.
При прийманні Транспортного засобу на обслуговування (ремонт) додаткову сигналізацію, якщо така встановлена, необхідно перевести в сервісний режим або вимкнути.

2. Гарантійні зобов’язання.
СЦ здійснює гарантійний ремонт Транспортних засобів згідно із зобов’язаннями заводу-виробника.
У разі, якщо гарантійний ремонт відбувається в межах гарантії на Транспортний засіб, гарантійний строк на Оригінальні вироби, встановлені на Транспортний засіб під час гарантійного ремонту, дорівнює строку, який залишатиметься від дня видачі Клієнту Транспортного засобу після ремонту до завершення строку дії гарантії на Транспортний засіб в цілому.
Гарантія терміном 2 роки без обмеження пробігу надається також на Оригінальні вироби, що були замінені на Транспортному засобі поза гарантією за плату, за виключенням випадків:
• участі Транспортного засобу у спортивних змаганнях;
• стороннього втручання або будь-яких змін / модифікацій Оригінальних виробів;
• порушення умов (неналежної) експлуатації Транспортного засобу, наслідком чого є вихід з ладу Оригінальних виробів, що було замінено;
• вихід з ладу Оригінальних виробів, що були замінені, зумовлений природним зношуванням (зокрема диски зчеплення, щітки склоочисника, гальмівні колодки, тощо);
• використання Оригінальних виробів (зокрема шин, дисків тощо), тип, розмір або специфікації яких не передбачені заводом-виробником для конкретної моделі Транспортного засобу;
• якщо Клієнт відмовився від ремонту Оригінальних виробів Транспортного засобу, що потребують ремонту, які можуть спричинити передчасне зношування Оригінальних виробів, що були замінені, це зазначається в Наряді-замовленні;
• гарантія не поширюється на Оригінальні вироби, що не були встановлені в СЦ або у авторизованого дилера;
• гарантія не поширюється на Оригінальні вироби, надані Клієнтом, гарантувати якість яких і відповідність вимогам Виробника СЦ не має можливості;
• сервісне обслуговування Транспортного засобу відбувалось не на авторизованому сервісному центрі;
• пошкодження чи псування Оригінальних виробів Транспортного засобу сталося внаслідок його використання у перегонах, неординарного керування та/або іншого порушення Інструкції з експлуатації Транспортного засобу;
• Оригінальні вироби Транспортного засобу пошкоджені внаслідок угону, дорожньо-транспортних пригод, порушення умов зберігання або експлуатації, та інших подібних пошкоджень;
• Оригінальні вироби Транспортного засобу, що були змінені та модифіковані з порушенням правил, встановлених виробником, а також Оригінальні вироби, що взаємодіють з цими зміненими або модифікованими частинами та вузлами;
• будь-які пошкодження, що виникли як наслідок змін або модифікацій, здійснених Клієнтом самостійно, або третіми особами;
• пошкодження виникло внаслідок необумовленого використання або використання непогоджених виробником витратних матеріалів (мастила, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, холодоагент та ін.), що використовуються під час технічного обслуговування;
• Оригінальні вироби, що періодично замінюються під час технічного обслуговування;
• пошкодження шин;
• вихід з ладу акумуляторної батареї з низькою остаточною ємністю внаслідок експлуатації Транспортного засобу в режимі коротких поїздок та тривалих стоянок, та/або внаслідок тривалого користування електронними системами Транспортного засобу, що живляться від акумуляторної батареї, на стоянці, та/або у випадку стоянки Транспортного засобу більше 3-х тижнів без здійснення додаткової підзарядки акумуляторної батареї після вказаних дій задля запобігання її глибокої розрядки.

У випадку порушення Клієнтом регламенту проходження технічного обслуговування Транспортного засобу, встановлений заводом-виробником (відповідно до даних бортового комп’ютера), в тому числі шляхом допущення перевищення встановленого терміну (періодичності) або пробігу для проходження технічного обслуговування, гарантійні зобов’язання щодо Транспортного засобу можуть бути анульовані достроково, про що СЦ повідомляє Клієнта.

СЦ не відповідає за будь якими Гарантійними зобов’язаннями на запасні частини/комплектуючі та аксесуари надані Клієнтом.

3. Роботи, що є необхідними для безпеки експлуатації.
СЦ залишає за собою право виконувати роботи, які не були узгоджені з Клієнтом, але необхідні з міркувань безпеки або забезпечення високої якості обслуговування (ремонту), без додаткового узгодження з Клієнтом, якщо вартість додаткових робіт не перевищує 15% від суми загальної вартості узгоджених робіт.
У випадку, якщо вартість додаткових робіт перевищує 15% від загальної суми узгоджених робіт - представник СЦ повинен повідомити Клієнта про необхідність виконання таких робіт і проінформувати Клієнта про нову вартість обслуговування (ремонту). У разі відсутності дозволу Клієнта на виконання додаткових робіт СЦ знімає з себе відповідальність за безпеку використання даного Транспортного засобу, про що робиться відповідний запис у акті виконаних робіт.

4. Термін виконання обслуговування (ремонту).
Обслуговування (ремонт) здійснюється СЦ у розумний строк, необхідний для виконання робіт (враховуючи необхідність проведення тестувань, замовлення запчастин тощо). Сторони узгодили, що строк ремонту становить 30 р.д., а у випадку підвищеної складності ремонту (або необхідності закупівлі для його виконання товару, що не користується широким попитом, необхідності виконання специфічних робіт, відсутності запасних частин/комплектуючих та аксесуарів необхідних для виконання Робіт) Виконавець має право продовжити його на строк необхідний для здійснення відповідних дій про що Замовнику направляється письмове повідомлення.

Строк виконання гарантійного ремонту Транспортного засобу становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту пред’явлення Клієнтом вимоги про усунення недоліків по гарантії. В окремих випадках здійснення особливо складних ремонтних робіт" та/або у разі відсутності необхідних Оригінальних виробів на складі заводу-виробника, або у разі необхідності заміни Оригінальних виробів, які вимагають спеціальних способів доставки, строк усунення недоліків Транспортного засобу за гарантією може бути продовжений СЦ, але не більше ніж на 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту пред’явлення Клієнтом вимоги про усунення недоліків по гарантії.

У разі, якщо після передачі Транспортного засобу СЦ такий Транспортний засіб повертався з будь-яких причин Клієнту, час його знаходження у Клієнта виключається із загального строку виконання робіт. До загального строку виконання робіт не входить строк, протягом якого Транспортний засіб знаходиться у СЦ вже після того, як Клієнт був повідомлений (поштою, е-поштою, факсом, телефоном, іншими засобами зв’язку (SMS, What’sApp, Viber тощо) про виконання робіт та готовність Транспортного засобу до передачі Клієнту.

Із загального строку виконання робіт також виключається час простою у випадку спрацювання додаткової (не штатної) сигналізації, що призвело до неможливості виконання робіт з Транспортним засобом. У випадку, якщо виникнення заявленої несправності має періодичний характер і залежить від певних умов, початком строку її усунення вважається день виявлення останньої в СЦ.

5. Проведення випробувальної поїздки та транспортування Транспортного засобу
Клієнт погоджується, що в разі необхідності співробітники СЦ проводять випробувальні поїздки на Транспортному засобі Клієнта (без обмеження в кількості та кілометражі).
Клієнт погоджується, що в разі необхідності СЦ за власний рахунок має право транспортувати Транспортний засіб до структурного підрозділу СЦ за іншою адресою, ніж та, де Клієнтом був переданий Транспортний засіб, якщо це необхідно або доцільно для виконання ремонтних робіт та робіт із технічного обслуговування.

6. Видача Транспортного засобу (Право утримання Транспортного засобу СЦ).
6.1. Передача Клієнту Транспортного засобу здійснюється лише після зарахування оплати на рахунок СЦ в повному обсязі.
6.2. Своїм Підписом у наряд-замовленні Замовник надає свою безумовну згоду на передачу ДТЗ Виконавцю у випадку несвоєчасного виконання Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем.

7. Умови зберігання Транспортних засобів на території СЦ.
Вартість зберігання одного Транспортного засобу на території СЦ складає 200 (двісті) гривень 00 коп. за добу і стягується у наступних випадках:
• нез’явлення Клієнта за відремонтованим Транспортним засобом протягом трьох діб з моменту повідомлення співробітником СЦ про завершення ремонту (обслуговування);
• якщо Транспортний засіб знаходиться на території СЦ в очікуванні Оригінальних виробів, що постачаються за згодою СЦ Клієнтом самостійно;
• якщо Транспортний засіб знаходиться на території СЦ в очікуванні оплати Клієнтом за виконані роботи та/або Оригінальні вироби більше трьох діб.
СЦ забезпечує та гарантує цілість прийнятого на обслуговування (ремонт) Транспортного засобу. СЦ не відповідає за втрату чи пошкодження Транспортного засобу, якщо це сталося внаслідок непереборної сили (природні явища і катаклізми: землетруси, повені, буреломи, град, снігопади та ін.; бойові події; війни; страйки; громадські безпорядки тощо). СЦ не відповідає за втрату, нестачу чи пошкодження речей, залишених Клієнтом в переданому для проведення обслуговування (ремонту) Транспортному засобі.

8. ТМЦ, що були замінені або замовлені.
8.1. ТМЦ, що були замінені під час виконання Робіт (за винятком замінених по гарантії), передаються Замовнику на його вимогу в момент видачі ДТЗ.
ТМЦ, які не були в письмовій формі витребувані Замовником в момент передачі ДТЗ, поверненню не підлягають (Виконавець має право утилізувати їх, або розпорядитися ними іншим чином).
8.2. Якщо оплату Продукції здійснює особа, яка набуває право власності на замінені під час виконання Робіт ТМЦ (страхова компанія тощо), вищезазначені ТМЦ не повинні передаватися Замовнику. Винятком є випадки, коли Замовник надасть належні докази своїх повноважень на одержання таких ТМЦ.

9. Порядок розрахунків.
Оплата вартості робіт з обслуговування і ремонту Транспортних засобів, вартості замовлених Оригінальних виробів здійснюється шляхом перерахування Клієнтом коштів на банківський рахунок СЦ.
При замовленні Оригінальних виробів Клієнт зобов’язується внести попередню оплату в розмірі 100% від вартості Оригінальних виробів, що замовляються. Замовник повинен здійснити 100% розрахунок з Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення від СЦ про завершення ремонту (обслуговування), але не пізніше дня підписання Акту виконання робіт, якщо інше не зазначено в самому Акті та/або в укладеному між Сторонами окремому Договорі.
У випадку прострочення остаточної оплати, Клієнт зобов’язаний сплатити СЦ пеню в розмірі 2 (два) % від несплаченої суми за кожний день прострочення.
У випадку спрацювання додаткової (не штатної) сигналізації, що призвело до неможливості виконання робіт з Транспортним засобом, час простою сплачує Клієнт.

10. Відмова від Оригінальних виробів, що були замовлені у СЦ.
У випадку відмови від замовлених Оригінальних виробів Клієнту повертається 70 (сімдесят) % від суми попередньої оплати за вказані Оригінальні вироби. Попередня оплата не повертається Клієнту у випадку замовлення Оригінальних виробів, котрі виготовляються (програмуються) під номер кузова.

11. Розв’язання суперечок і розбіжностей.
Роботи згідно із даним Нарядом-замовленням виконуються СЦ із дотриманням технології заводу-виробника та максимально високої якості виконання. Суперечки щодо якості виконаних робіт вирішуються Клієнтом та СЦ шляхом переговорів. Претензії щодо якості виконаних робіт, що не були вирішені шляхом переговорів між Клієнтом та СЦ, регулюються у відповідності до чинного законодавства України. Ці умови є невід’ємною частиною замовлення.

12. Правила техніки безпеки і пожежної безпеки на території СЦ.
На території СЦ забороняється:
* палити у невідведених для цього місцях;
* знаходитись у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
* вживати спиртні напої або наркотичні засоби;
* перебувати без супроводу уповноваженої особи СЦ у виробничій зоні СЦ.

13. Персональні дані.
Клієнт надає СЦ дозвіл на обробку персональних даних Клієнта з метою ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів, а також з метою ведення обліку клієнтів для здійснення гарантійних зобов’язань Магазину перед клієнтами, здійснення рекламної діяльності, повідомлення клієнтів про пропозиції, акції, товари та послуги, що пропонуються СЦ тощо, а також надає згоду на передачу персональних даних третім особам, в тому числі на транскордонну передачу персональних даних, якщо це буде необхідно з вищезазначеною метою. Клієнт підтверджує, що він належно повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних і про осіб, яким дані Клієнта надаються з вищезазначеною метою та Клієнту були роз’яснені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних.

14. Умови Repair Inclusive
Дія пакетів Repair Inclusive не розповсюджується на: буксирування та забезпечення мобільності, оригінальні та оборотні запчастини, змінні елементи світлових приборів, гарантію від наскрізної корозії, лакофарбове покриття ТЗ, високовольтні акумулятори, акумулятори мотоциклів, регулювальні роботи, поточне обслуговування, періодичні перевірки і регулювання, шуми/вібрацію/коливання тормозних дисків та колодок, та інше. За більш детальною інформацією звертайтесь до офіційних дилерів."

15 . Форс-мажор:
У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. на всій території України, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан, у зв’язку з чим Сторони ознайомленні з листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, який розміщено на офіційному сайті Торгово-промислової палати України (https://ucci.org.ua), яким засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою для ведення воєнного стану.
З огляду на це Сторони погодили, що умови про форс-мажор застосовується тільки у випадку, якщо такі події з’явилися після укладання Договору та безпосередньо перешкоджають Стороні виконанню своїх зобов'язань.

16. Комунікація із Замовником
Підписання наряд-замовленні та /або Акту виконаних робіт Замовник підтверджує, що вказана в цих документах інформація про нього є вірною, в т.ч. номер телефону та адреса. Замовник має право додатково зазначити контактну інформацію в наряд-замовленні. При зміні зазначених даних Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця.
Вважається належним повідомленням Замовника надсиланням письмового листа та/або електронного повідомлення, та/або смс-повідомлення, та/або телефонного дзвінка з використанням контактної інформації вказаної в наряд-замовленні. Замовник несе відповідальність за технічне функціонування пристроїв та засобів, необхідних для приймання інформації від Виконавця.

17. Правила техніки безпеки і пожежної безпеки на території СЦ.
На території СЦ забороняється:
* палити у невідведених для цього місцях;
* знаходитись у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
* вживати спиртні напої або наркотичні засоби;
* перебувати без супроводу уповноваженої особи СЦ у виробничій зоні СЦ.
Замовник має право заборонити доступ до виробничої зони СЦ третіх осіб.